Header image
 

     
     

rasip

  Centrifugalni rasipač je namenjen za rasipanje isključivo suvih, granulastih i praškastih đubriva na poljoprivrednim i drugim površinama, za setvu travnatog semenja i rasipanje soli, peska i rizle za potrebe komunalnih službi. Upotreba rasipača je predviđena za rad na terenima do 20% nagiba. Radni zahvat rasipača je 6 do 18m. Obrtaji pogonskog vratila 540 o/min. Proizvodi se u zapremini od 300, 400, 500l. Masa prazne mašine je 54-59kg.
   
skupljac   Sakupljač sena i usitnjene kukuruzovine SUNCE namenjen je za sakupljanje pokošene travne mase(prosušene ili zelene) i skupljanje usitnjene kukuruzovine posle kombajniranja odnosno berbe kukuruza beračima radi usitnjavanja. Ovo sakupljanje predstavlja prethodnu operaciju baliranja presama visokog pritiska ili rolo balerima ili samoutovarnim prikolicama. Zbog dobrog kopiranja tla veoma je pogodno za korišćenje na svim terenima. Sunce je oruđe nošenog tipa, priključuje se na traktore l ili ll kategorije koji raspolažu sa poznatim sistemom vezivanja u tri tačke. Radni zahvat je 2.4m, kapacitet do 3ha/h, potrebna snaga traktora 18kW i više, masa mašine je 200kg.
     
prsoka   Nošene traktorske prskalice proizvođača Agromehanika, Kranj iz Slovenije, zapremine 660L i 800L su dostignuće najnovijih istraživanja kod konstrukcije i oblika, a s tim u vezi i kod praktične upotrebe. Sastavni delovi su otporni na različita dejstva aktivnih materija. Različitom montažom pojedinih sklopova, prskalice se mogu opremiti za manje zahtevne, kao i za najzahtevnije kupce. Prskalice su namenjene pre svega za nisko prskanje, a može se koristiti uz dodatnu opremu i u vinogradarstu i voćarstvu.
     
atomizeri   Nošeni traktorski atomizeri Agromehanika, Kranj iz Slovenije, namenjeni su za zaštitu vinograda i voćnjaka. Svojom kontrukcijom atomizer omogućava optimalnu potrošnju energije i zaštitnih sredstava koja ravnomerno nanosimo na biljku koju želimo da zaštitimo.Sastavni elementi atomizera su izrađeni na osnovu dugogodišnjeg iskustva u duhu izdržljivosti i jednostavnosti kod upravljanja mašinom. Pumpa je BM 65/30, klipno-membranska. Kućište je izrađeno od aluminijuma, a membrane od kvalitetne gume.
     
krunac   Krunjač kukuruza je namenjen za skidanje zrna sa klipa kukuruza. Kapacitet rada je 3.5 t/h čistog zrna. Prenos sa pogonskog vratila na bubanj se vrši pomoću dva remena 17x1350 koja moraju biti dobro nategnuta jer u protivnom dolazi do proklizavanja, a time i do začepljenja klipova. Broj obrtaja kardanskog vratila mora biti 350 o/min. (1300 o/min rad motora). Krunjač poseduje i postolje na koje se može montirati el.motor jačine 2.2 kW i 1400 o/min., sa remenicom od 100mm. Prenos sa motora se vrši pomoću dva remena 17x1900.
     
motoprsk   Motorna ručna prskalica, namenjena je najširem krugu korisnika u poljoprivredi, a najviše obrađivačima manjih poljoprivrednih površina, kao i voćarima i vinogradarima. S obzirom na izradu upotrebljiva je svuda tamo, gde nije moguć pristup mašinama ili je otežan. Izrađena su dva tipa: Sa pogonom na jednofazni elektro-motor ili sa pogonom na benzinski motor. Deo opreme uz prskalicu je i štap za visoko prskanje, s mogućnošću regulacije dužine sa cevnim produžecima, kao i usisno crevo sa usisnom korpom. Zapremina rezervoara je 80L.
     
prsk   Nošena traktorska prskalica 800 EN i 1000 EN, proizvedena u Agromehaniki, Kranj, Slovenija, sa svim pripadajućim dodatcima koje je moguće ugraditi, ispunjava sve zahteve razvijenog sveta i EU, a na drugoj strani omogućava kvalitetno i jednostavnije korišćenje. Obavezni dodaci kod ove prskalice su posuda za čistu vodu, za pranje ruku prilikom rada, posuda za čistu vodu, koja je potrebna za pranje prskalice, nakon rada. Omogućeno je potpuno čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice, kao i delimično čišćenje filtera, pumpe, regulatora i dizni, bez promene koncentracije aktivnih materija za zaštitu bilja u rezervoaru. Grane su raspona 12 ili 15m, obične ili kopirajuće (prate teren).
     
kosac   Kosačica je osnovna mašina u liniji za spremanje sena. Bez obzira na tip svaka kosačica mora da zadovolji sledeće zahteve: univerzalnost upotrebe (rad na ravnim i nagnutim terenima), čistoća reza (za sve vrste trava bez oštećenja), velike radne brzine i učinci, lako i jednostavno održavanje. Kosačice mogu da rade pri nagibu od 45 stepeni, kako pri pozitivnom, tako i pri negativnom nagibu. U našoj prodaji možete naći rotacione kosačice proizvođača: Akpil iz Poljske ili IMT-a iz Boljevca.
     
plug   Raoni plug je oruđe koje služi za oranje, kao osnovnu operaciju pri obradi zemlje i jednu od najvažnijih mera za brz i pravilan razvoj biljnih kultura. Kvalitet oranja u mnogome utiče na izvođenje različitih operacija posle toga, kao što su: setva, međuredna kultivacija i td. Oranjem se uništavaju mnoge korovske biljke. Raonik odseca korenje takvih biljaka i ono biva izbačeno na površinu, gde se suši pod dejstvom sunca i vetra. Raoni plugovi se proizvode zahvata od 40 - 120cm, sa dubinom oranja od 23 - 35 cm.
     
sejal   Pneumatska sejalica, OLT-Osijek, proizvodi se u 2 reda, 4, 6 i 8 redova. Najmanji razmak redova je 40 - 45cm.Najmanji razmak zrna je 1.6cm, dubina ulaganja je 2-8cm. Kapacitet kutija za seme je 18L/red, za djubrivo 90 - 120L/2reda, a za pesticide 15L/red. Potrebna snaga traktora je 25 - 60kW.
     

 

Osnovne funkcije berača
- Berba, komušanje, transport u bunker,  pražnjenje bunkera,  seckanje i razbacivanje kukuruzovine.
- Visok učinak, velika manevarska sposobnost.
Čisto komušanje sa zanemarljivim oštećenjima i gubicima zrna
-Hidrauličko podešavanje visine beračkog mehanizma, što omogućava uspešan rad u poleglom kukuruzu.
-Berački mehanizam razdvaja klipove od stabla i bez oštećenja donosi do komušača.
-Podešavanje visine lopatica omogućava dobro komušanje različitih sorti kukuruza pri različitoj zrelosti kukuruza.
-Sečka sitno secka kukuruzovinu i ravnomerno rastura po tlu.
-Mehanizam zatezača garantuje konstantnu zategnutost lanca.
-Hidraulički istovar klipova iz bunkera u prikolicu

Tehničke karakteristike:
- broj redova  1
- radni učinak [ha/h]  0,4
- potrebna snaga traktora [kW]  20
- komušač
čelični valjci [kom]  3
gumeni valjci [kom]  3
dužina valjaka [m]  1,13
- sečka
broj noževa [kom]  9
- zapremina bunkera [m3]  1,82
- visina pražnjenja [m]  2,4
- težina [kg]  1480

     

 

Cisterna za osoku Majevica upotrebljava se za:
- Usisavanje, transport i rasprskavanje tečnog stajnjaka (osoke),
- Mešanje u osočnoj jami,
- Prevoz vode za navodnjavanje,
- Zalivanje voćnjaka i njiva za vreme sušnog perioda,
- Polivanje puteva protiv prašine.
Cisternu za osoku odlikuje visoka produktivnost pošto vreme usisavanja i pražnjenja cisterne traje do 5 minuta.
U savremenoj poljoprivredi ne možemo zamisliti rad bez ove cisterne za osoku, jer sa njom postižemo velike uštede radnog vremena, a radove obavljamo čisto i kvalitetno.
Cisterna za osoku je izrađena od kvalitetnog čeličnog lima debljine 4mm, zaštićena je protiv korozije (spolja) lak farbom, a iznutra u dva sloja epoksi katranskim premazom (batastinom) koji je nanet na prethodno ispeskarenu površinu.
Cisterna za osoku je samonoseća i pogon dobija od traktora preko kardanskog vratila. Cisterna je opremljena vakum pompom kapaciteta 3.120Lit/min.
Potrebna snaga traktora za vuču cistene je 16 odnosno 22 KW. Najveća brzina pri kretanju cisterne ne sme biti veća od 30km/h.

     
 

ZA KROMPIR Z 609/02 - POLJSKA
Vadilica je opremljena sa dve transportne trake sa metalnim šipkama koje se pokreću preko kardana sa pogonske mašine, traktora. Moše da radi i na nagibima od 5o(8%). Iskopava krompir, čisti ga od zemlje i ostavlja ga u pojasu širine 0,8 m.
Tehničke karakteristike:
Radna širina: 1,25-1,35 m
Broj redova: 2
Međuredna širina: 62,5-67,5 cm
Radna brzina: do 6 km/sat
Radni učinak: 0,3-0,4 ha/sat
Težina vadilice: 730 kg

     
 
Traktor TAFE
     
 
     
 

Berači kukuruza

     
 
Vadilice i sadilice za krompir
Rasipači mineralnog đubriva
     
  Motokultivatori, motokosačice
     
  Traktori
 
   
   
     
 
 
     
 
     
 
     
  Traktorska prskalica
     
  Voćarsko-vinogradski traktor
     
 
Traktorska kosačica
     
 
Sakupljač sena
     
 
Traktorska freza - voćarska i ratarska
     

Mulčar

 
     
 
 
 
     
     
AGROART d.o.o. - Proizvodnja poljoprivrednih mašina i rezervnih delova
22300 Stara Pazova, Karađorđeva 52
Tel: +381 22 311-790, 314-638, Fax: +381 22 315-646
e-mail: agroartco@yahoo.com, web: www.agroart.co.rs

grafički dizajn: Vladimir Oreščanin. www.grafio.co.rs